2410288795 Γιαννιτσών 1, Άγιος Κωνσταντίνος, Λάρισας

Υπηρεσίες

Ziakas
Building Constructions, Λάρισα


 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας Ziakas - Building Constructions, που εδρεύει επί της οδού Γιαννιτσών 1 στη Λάρισα, είναι τόσο τεχνικές όσο και εμπορικές. Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση, τη διακόσμηση και την ολοκλήρωση κατασκευής έργων δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να προμηθευτούν εξαιρετικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς λόγο των εισαγωγών που πραγματοποιούμε.

Κυρίο μέλημα μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον πελάτη ώστε αυτός να αποκομίσει το μέγιστο δυνατό όφελος.

 

Το τεχνικό γραφείο μας έχει εμπειρία στους κάτωθι τομείς:

Αδειοδοτήσεις

1) Κτιριακά
Πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, μεζονέτες, Ιεροί Ναοί, στέγαστρα, κατεδαφίσεις κτιρίων  κ.α

2) Α.Π.Ε 
Αδειοδότηση φωτοβολταϊκών σταθμών επί δαπέδου, ανεξαρτήτου ισχύος σε όλη την επικράτεια, Αδειοδότηση οικιακών φωτοβολταϊκών, Αδειοδότηση έργων Βιομάζας (τηγανέλαια)
Αδειοδότηση έργων ΣΗΘΥΑ (σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις)

3) Σταυλικές Εγκαταστάσεις 
(Πρόχειρων καταλυμάτων, Συμβατικής κατασκευής, εξαίρεσης από κατεδάφιση, Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

4) Αδειοδοτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

5) Ιατρείων 
(Ακτινολόγου, Οφθαλμιάτρου, Παιδιάτρου, Καρδιολόγου, Οδοντίατρου, συνύπαρξη ιατρείων)

6) Επαγγελματικών χώρων 
(Επαγγελματικών εργαστηρίων, Γυμναστηρίου, Χυτηρίου, Ο.Π.Α.Π)

7) Ανακύκλωση 
( Άδειες συλλογής και μεταφοράς προς όλες τις περιφέρειες, Άδειες προσωρινής εναπόθεσης παλαιών σιδήρων μετάλλων και Ο.Τ.Κ Ζ , Ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ( απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων) , Αδειοδότηση ΚΔΑΥ (κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών)

8) Περιβαλλοντικά
Π.Π.Δ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Π.Π.Δ αδειών ανακύκλωσης, Σταυλικών εγκαταστάσεων, Ειδικών οικολογικών αξιολογήσεων)

9) Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας
10) Προσμετρήσεις
11) Επιμετρήσεις
12) Ενεργειακά πιστοποιητικά
(Καταστημάτων , ιατρείων, κτιριακών μονάδων, μονοκατοικιών κ.α)
13) Τακτοποίηση Αυθαίρετων (Νομοί 3843/2010,  4014/2011 , 4178/2013 , 4495/2017)
14) Βεβαιώσεις νομιμότητας
15) Συμπλήρωση αιτήσεων κτηματολογίου 
16) Σύμβουλοι έργων προγραμμάτων εξοικονομώ

 Κατασκευάζουμε για εσάς, μόνο το καλύτερο!